HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Cách mở công ty tnhh theo quy định mới nhất

Dịch vụ thành lập công ty của Uy Danh sẽ chủ trì quy trình, thủ tục về cách mở công ty TNHH cuối cùng vào năm 2021. Ông đảm bảo rằng quá trình này được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu của pháp luật. Trong bài viết này, gjswenson.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Ưu và nhược điểm khi mở công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 – Thủ tục thành lập công ty  trách nhiệm hữu hạn

cách mở công ty

Hình 1: Ưu và nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Lợi ích của công ty trách nhiệm hữu hạn

Trách nhiệm đối với các khoản nợ và  tài trợ bằng số vốn đã góp.

Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với công ty mới thành lập. Nó có thể là một doanh nghiệp gia đình hoặc một công ty có kiến ​​thức đặc biệt về một nghề hoặc kinh doanh.Số lượng thành viên hợp danh không lớn, nếu bạn muốn chuyển nhượng số vốn huy động được cho người không phải là thành viên hợp danh của công ty thì trước hết bạn phải chào bán cho các thành viên hợp danh còn lại. Nếu thành viên còn lại không mua sẽ được chuyển nhượng. Điều này giúp tổ chức dễ dàng quản lý, kiểm soát và ngăn chặn sự xâm nhập của người ngoài và các thành viên vào tổ chức.

Nếu bạn muốn chuyển nhượng khi công việc kinh doanh chưa hoạt động, bạn phải nộp đơn khai thuế IRPF (Thu nhập cá nhân) để chuyển nhượng vốn mà không phải chịu mức thuế  chuyển nhượng như một công ty đại chúng.

Hạn chế

Công ty TNHH có khả năng huy động vốn thấp vì họ chỉ có thể phát hành trái phiếu.Cách hình thành  công ty trách nhiệm hữu hạn

Quá trình hình thành  công ty trách nhiệm hữu hạn luôn được tiến hành theo  quy định của chính phủ. Cụ thể để thành lập công ty TNHH gồm 9 bước như sau:

cách mở công ty hiện nay

Hình 2: Thức Thành Lập Công ty TNHH. 2 – Thủ tục thành lập công ty TNHH

2. Cách mở công ty tnhh theo quy định mới nhất

Bước 1: Chuẩn bị Thông tin về cách thành lập công ty 

Lựa chọn loại hình công ty: Lựa chọn loại hình công ty phù hợp  dựa trên số lượng nhà đầu tư:

Nếu Công ty chỉ có 1 nhà đầu tư, thành lập công ty chọn công ty trách nhiệm hữu hạn với cổ đông thứ nhất.

Trường hợp công ty có từ 2 nhà đầu tư trở lên nhưng không  quá 50  thì  thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Tên công ty: Tên công ty phải có hai yếu tố: loại hình công ty và tên  công ty.

Loại hình công ty: công ty TNHH một người, công ty TNHH hai người.Tên thật của công ty phải được viết bằng các chữ cái trong “Bảng 24 chữ cái tiếng Việt”. Thêm một số chữ cái khác: J, W, F, Z và các dấu hiệu.

Địa chỉ  trụ sở chính của công ty: Phải là địa chỉ chính xác, duy nhất và duy nhất cho các hoạt động và hoạt động kinh doanh thực tế. Và có biển báo tại trụ sở công ty.

tìm hiểu cách mở công ty

Hình 3: Company Share Capital: Đây là số vốn mà công ty đăng ký  hoạt động.

Ngành, nghề kinh doanh: là những ngành nghề không bị pháp luật  cấm. Các đơn vị kinh doanh với các điều khoản và điều kiện  phải đáp ứng nhu cầu hoạt động của ngành.Người đại diện theo pháp luật: là người trực tiếp chỉ đạo và điều hành  mọi hoạt động thương mại của công ty. Là người đại diện cho công ty thực hiện các thủ tục và ký kết các văn bản với các cơ quan chính phủ hoặc các cá nhân, tổ chức khác.

Bước 2: Tìm kiếm và xác minh thông tin

Thu thập thông tin và đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn 3 – Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Tìm kiếm và xác minh thông tin chính xác nằm trong quy trình hợp nhất công ty trách nhiệm hữu hạn

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

Mọi thông tin Mọi thông tin thành lập đều có quy định riêng, bạn phải đảm bảo rằng thông tin tuân thủ trước khi tạo Hồ sơ hoạt động. Có thể tóm tắt như sau:

Tên công ty: Không được trùng với tên công ty đã đăng ký trước đó hoặc gây nhầm lẫn.

Địa chỉ tài sản: Không có chung cư, không có cộng đồng dân cư, trừ trường hợp mục đích sử dụng theo tiến độ xây dựng rõ ràng là cao ốc văn phòng, sử dụng cho mục đích thương mại.Ngành: Không giới hạn, có thể đăng ký sao lưu (không cần hoạt động).

Vốn cổ phần: Được nhập theo số vốn đã góp một cách có hiệu quả, theo ngành nghề kinh doanh và theo quy mô và giá trị giao dịch có thể phát sinh.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ

Thành lập công ty TNHH 4 – Thủ tục thành lập công ty TNHH Mẫu đơn đăng ký kinh doanh;

Điều lệ Công ty;

Danh sách nhà đầu tư (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên);

Nếu không phải là người đại diện, cần phải có giấy ủy quyền cho người nộp đơn.

Một số giấy tờ tùy thân:

Bản sao có chứng thực DNI trước mặt công chứng, không quá 3 tháng, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực (nếu thành viên là thể nhân);

giấy chứng nhận đăng ký công ty, điều lệ thành lập (nếu là tổ chức);

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button