KHOA HỌC - CÔNG NGHỆMẸO VẶTTIN TỨC - THỜI SỰ

Nhiệm vụ chính của chuyên viên tư vấn kế toán thuế

Hệ thống hóa các vị trí và kỹ năng cần thiết để  làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế. Nó đề cập đến  công việc được thực hiện bởi một nhà tư vấn thuế. Đối với kế toán  làm việc trong lĩnh vực này càng trở nên khó khăn hơn khi công việc hàng ngày đòi hỏi họ phải cập nhật thường xuyên các thông tư, nghị định mới về luật thuế cũng như liên lạc với cơ quan thuế. Sau, toylandcavaliers.net xin liệt kê ra đây những công việc mà một kế toán viên nên làm.

1. Nhiệm vụ chính của chuyên viên tư vấn kế toán thuế

lập tờ khai thuế đặc biệt và nộp thuế đặc biệt cho cơ quan thuế.

Thu thập các hóa đơn và biên lai hàng ngày  để theo dõi và lập hóa đơn.

Cuối tháng lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN và nộp  thuế cho cơ quan thuế (nếu có).

Báo cáo thuế hàng tháng hàng quý cho Quý này và Báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN hàng quý và Báo cáo sử dụng hóa đơn.Tạo báo cáo tài chính cuối năm, báo cáo tài chính tháng cuối năm, báo cáo ISR hàng quý  và báo cáo hoàn thành thuế TNCN.

2. Trách nhiệm  của Tư vấn kế toán thuế

Hợp tác trực tiếp  với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

Tạo báo cáo hàng tháng tóm tắt thuế bán hàng được tính cho toàn bộ công ty, được phân loại theo

thuế suất.Lập báo cáo tổng hợp hàng tháng toàn bộ thuế  đầu vào của công ty theo tỷ lệ phân bổ lợi ích được khấu trừ.

Hình 1: Theo dõi và báo cáo việc nộp ngân sách công ty, tích lũy ngân sách và hoàn thuế.

Đối chiếu với kế toán trưởng để đối chiếu số liệu khai thuế  giữa báo cáo và quyết toán.

Tạo hồ sơ khuyến khích cho các dự án đầu tư mới, đăng ký các sản phẩm hoặc công cụ phái sinh mới.

điều  chỉnh và giảm khi nó phát sinh.Lập tờ khai thuế khi chúng phát sinh.

Báo cáo tổng hợp ngân sách định kỳ hoặc đột xuất.

xác minh hóa đơn đến, đánh số thứ tự để tiện theo dõi, phát hiện các loại hóa đơn bất hợp pháp và đề xuất biện pháp xử lý.

Lập báo cáo tài chính hàng tháng.

Xem báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo Doanh thu nội địa.Lập bảng kê  lưu trữ, lưu trữ hóa đơn GTGT, VCNB theo thời gian, thứ tự theo số lượng sổ, không để mất mát, hư hỏng.

>>>>>>> Công ty Uy Danh chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, chuyên nghiệp, nhanh chóng tại Uydanh.vn

Rà soát, đối chiếu hồ sơ thu chi để điều chỉnh  thu nhập và kê khai thuế kịp thời khi đến hạn.

Cập nhật kịp thời các thông tin về pháp luật thuế, soạn thảo các thông báo về các nghiệp vụ theo quy định của pháp luật thuế  liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để các cơ sở biết và thực hiện.

 hoạch định thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách.

Cập nhật theo dõi xuất hóa đơn (mở sổ xuất kho và ký nhận).

Hình 2: Theo dõi việc nhận và giao hóa đơn từ các đơn vị cơ sở.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ hàng quý, hàng năm.Cập nhật và lập  báo cáo công nợ của các đơn vị cơ sở.

đề xuất cách xử lý đối với các trường hợp cần điều chỉnh, hủy hóa đơn phù hợp với quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Nếu họ cung cấp số liệu liên quan đến lĩnh vực kinh doanh do mình phụ trách thì phải có sự chấp thuận của hội đồng quản trị hoặc kế toán trưởng.

Hàng ngày

Thu thập, xử lý, đặt hàng, lưu trữ hóa đơn – Chứng từ kế toán – Thu thập: Có 2 nguồn thu thập hóa đơn kế toán thuế của chúng tôi: Trong và ngoài công ty. Bên trong là khi bạn tự xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (xuất hóa đơn), còn Bên ngoài là khi  bạn  mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Nhiệm  vụ của kế toán là thu thập đầy đủ các chứng từ này  để làm căn cứ kê khai và quyết toán.

– Xử lý: Không phải lúc nào các hóa đơn, chứng từ cũng được lập một cách chính xác nên kế toán  cần biết cách xử lý: Công bằng – Hợp lệ – Đúng pháp luật. Khi nói về chủ đề này, chúng ta đang đề cập đến  điều khoản khấu trừ thuế hoặc chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hình 3: Nếu lập sai hóa đơn nếu không xử lý đúng thời hạn, bạn sẽ bị  phạt

về hành vi sử dụng hóa đơn (mới nhất hiện nay là thông tư 10/2014 / TTBTC). Mọi trường hợp cháy nổ, mất mát, hư hỏng phải được xử lý ngay.- Khắc phục: Mỗi kế toán  có một cách tổ chức hóa đơn khác nhau: chứng từ  có thể thành từng bộ (ví dụ  phải sắp xếp theo thứ tự nên nhập riêng, đầu ra riêng, mỗi kỳ lập một hồ sơ khác nhau, cùng với thuế). trả lại kỳ này

– File: Đối với mặt hàng hóa chất Chúng tôi thường  lưu trữ 10 năm, Chứng từ: Phiếu thu, chi,  xuất nhập kho 5 năm. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button