HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPKHOA HỌC - CÔNG NGHỆTIN TỨC - THỜI SỰ

Tìm hiểu về tài chính công

Hiến pháp năm 2013 và Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 quy định: Chức năng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) theo quy định của pháp luật  là kiểm toán, đánh giá, xác nhận, giám sát và kiến ​​nghị việc quản lý, sử dụng hàng hóa công (TCC). tài sản công cộng. Với chức năng này, mục đích của Kiểm toán nhà nước là  tài chính công, sử dụng TCC, hàng công và các hoạt động  liên quan đến  quản lý, sử dụng TCC, hàng công. Trong bài viết này, toylandcavaliers.net sẽ thông tin đến bạn nội dung này.

1. Tìm hiểu về tài chính công

TCC, tài sản công là  thuật ngữ mới xuất hiện ở Việt Nam. Hiểu  đúng bản chất nội dung của TCC, tài sản công khai, sẽ là cơ sở để xác định đúng đắn, đầy đủ nhiệm vụ và quyền của KTNN. Vì khu vực công tư, khu vực công và khu vực kinh tế tư nhân chưa có sự phân biệt rạch ròi, thậm chí còn hiểu sai và ngộ nhận.Chính vì vậy, gần đây mới có chuyện về các dự án BOT, có cơ quan nhà nước có văn bản khẳng  định  dự án BOT không phải là đầu tư công, công trình đầu tư theo hình thức BOT thuộc về chủ đầu tư. Không phải là một điều tốt và rất tiếc đây  là văn bản chính thức  của  cơ quan quản lý tài sản của chính phủ.

Đối với Việt Nam, kiểm toán nói chung và KTNN nói riêng là một thể chế mới, với tư cách là một nghề, là công cụ kiểm tra, kiểm soát trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vấn đề sẽ được đưa vào Hiến pháp và Luật Kiểm toán lần này là thuật ngữ TCC.

Hình 1: Hàng hóa công chịu sự kiểm soát tài chính của chính phủ, phải được hiểu  đúng.

>>>>>>> Công ty Uy Danh chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, chuyên nghiệp, nhanh chóng tại Uydanh.vn

Về TCC: Trong Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015.Điều 3 giải thích các thuật ngữ mà không đưa ra định nghĩa cho các thuật ngữ này, chỉ nêu rõ: “TCC bao gồm: ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ  ngoài ngân sách của Chính phủ. Tài trợ của các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị Quân đội nhân dân, đơn vị sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cung ứng dịch vụ, hàng  công, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp  sử dụng kinh phí,  quỹ Chính phủ; Vốn nhà nước tại công ty, nợ nhà nước.

Liên quan đến các chính sách và thông lệ  thế giới, kiểm toán chính phủ có quyền và trách nhiệm kiểm toán và đánh giá tất cả các nguồn tài chính của chính phủ. Vấn đề chỉ là kỳ thi sẽ được tiến hành như thế nào và ở mức độ nào. Khi dự thảo luật sửa đổi, cũng có nhiều ý kiến: đối tượng kiểm toán của kiểm soát nhà nước quá rộng, có nên bao gồm các chủ thể.

Hình 2: Cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ với nhà nước hay không?

bao gồm  phần vốn góp của nhà nước tại tổng công ty  mà nhà nước không nắm quyền chi phối,  bao gồm vốn và các quỹ nhà nước đã thanh toán, góp vốn vào các tổ chức trong và ngoài nước … Quy định pháp luật: Tài sản công bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản. tài nguyên biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác, tài sản nhà nước trong cơ quan nhà nước, đơn vị quân đội nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, sự nghiệp – chính trị – xã hội – nghề nghiệp; tài sản công  giao cho  tổng công ty quản lý, sử dụng, tài sản dự trữ của Chính phủ, tài sản  kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý thay cho chủ sở hữu đơn nhất.

2. Dự án tài chính công

Dự án BOT… mà không sử dụng  quỹ hoặc quỹ chính phủ …do chủ đầu tư tự tổ chức. Do đó, BOT không phải là TCC.

Công trình BOT là tài sản  kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng  không  do nhà nước đầu tư, quản lý …Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp vốn để xây dựng và có quyền sở hữu, kinh doanh, quản lý các công trình này trong thời hạn. Do đó, các công trình BOT không phải là tài sản công theo nghĩa của Điều 3  Luật Kiểm toán Nhà nước.

Hình 3: Hiểu như vậy  là nguy hiểm. Có sự nhầm lẫn nghiêm trọng giữa quyền sở hữu và  quản lý sử dụng.

Trước hết, cần khẳng định dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT là một lĩnh vực,  hoạt động đầu tư của nhà nước và đầu tư công.Đây không thể được coi là một khoản đầu tư của bất kỳ công ty hoặc nhà đầu tư nào. BOT là dự án được nhà nước phê duyệt để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng  trên đất  thuộc sở hữu toàn dân, phục vụ nhân dân và nhà nước chịu trách nhiệm. Do nguồn lực của nhà nước có hạn và  để huy động sức của nền kinh tế, nhà nước thông qua hình thức hợp đồng giao khoán công trình của doanh nghiệp, theo đó hợp đồng được ký  giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button