HỖ TRỢ DOANH NGHIỆPTƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Vốn điều lệ tối thiểu của công ty

Căn cứ khoản 29 Điều 4 Luật Công ty 2014  “Vốn điều lệ tối thiểu cổ phần là tổng giá trị tài sản do các thành viên góp hoặc phải góp để hình thành  công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh; là tổng mệnh giá của cổ phần được bán hoặc đấu thầu để bán tại thời điểm thành lập thương mại của một công ty. ” Trong bài viết này, gjswenson.com sẽ thông tin đến bạn nội dung này. 

1. Vốn điều lệ tối thiểu của công ty là gì?

Do đó, vốn đăng ký của tổng công ty không chỉ là tiền, mà còn  là quyền sử dụng đất đai, máy móc và thiết bị. , giá trị của quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết và các tài sản khác mà chúng có thể được định giá  bằng Đồng Việt Nam. .. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các công ty đều lựa chọn hình thức góp vốn bằng tiền mặt.2. Vốn cổ phần nên bao nhiêu là phù hợp?

Để xem xét đủ vốn đăng ký, chủ sở hữu nên cân nhắc những điểm sau trước khi bắt đầu kinh doanh:

những vốn điều lệ tối thiểu

Hình 1: Nhà nước thu tiền bản quyền dựa trên  vốn đăng ký của công ty.

công ty có thể dựa vào anh ta để tính toán khoản nộp phí giấy phép hàng năm. Lựa chọn một số vốn khởi nghiệp phù hợp cũng có thể tiết kiệm một phần chi phí khởi nghiệp mới.

Lưu ý: Có 2 lần thành lập trong năm, lệ phí môn bài khác nhau:

– Thành lập 6 tháng đầu năm (01/01 – 30/06): Nộp 100%  lệ phí môn bài theo quy định. quy định;

– Thành lập trong vòng 6 tháng cuối năm (1 tháng 7 – 31 tháng 12): Bạn phải trả 50%  lệ phí cấp giấy phép bắt buộc.Luật có quy định mức vốn xã hội tối thiểu và tối đa không?

Luật không quy định về vốn cổ phần và giới hạn tối đa. Tuy nhiên, khi thành lập công ty, doanh nhân cũng phải tính đến mức vốn cổ phần không được quá thấp hoặc quá cao. Vì nếu thấp quá  sẽ không tạo được sự tin tưởng giữa các đối tác trong doanh nghiệp.

tìm hiểu về vốn điều lệ tối thiểu

Hình 2: Một số  doanh nghiệp có các yêu cầu về vốn theo luật định

Một số  doanh nghiệp được pháp luật yêu cầu tuân thủ các yêu cầu quy định đối với doanh nghiệp đó.Nó quy định mức vốn xã hội tối thiểu (vốn pháp định) để các công ty đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này.

2. Phân phối vốn nền và vốn pháp luật 

Vốn cổ phần là tổng số vốn góp hoặc cam kết góp của các chủ sở hữu,  thành viên hoặc cổ đông  trong một thời hạn nhất định và được ghi trong các điều khoản của công ty.

Khái niệm “vốn điều lệ tối thiểu”  không được nêu rõ trong Đạo luật công ty 2020. Nhưng trong thực tế, chúng ta chắc chắn thường bắt gặp thuật ngữ này. Vậy vốn pháp định là gì?

Vốn pháp định là số vốn tối thiểu mà một công ty phải có để thành lập doanh nghiệp và chỉ áp dụng cho một số ngành  nhất định.Vốn pháp định thay đổi theo khu vực doanh nghiệp và ngành. Ví dụ: Để thành lập công ty đầu tư chứng khoán, bạn phải có số vốn tối thiểu là 50 tỷ đồng.

=> Điểm giống nhau: Vốn điều lệ tối thiểu và vốn cổ phần đều là  vốn góp của chủ sở hữu, thành viên hợp danh hoặc cổ đông  khi thành lập công ty.

=> Điểm khác biệt: Vốn pháp định phải nhỏ hơn hoặc bằng  vốn xã hội.

Vốn thành lập có vai trò rất quan trọng đối với tổng công ty:

Thứ nhất, là cơ sở để xác định tỷ lệ  vốn góp hoặc phần tham gia của các thành viên, cổ đông trong tổng công ty.Do đó, chúng là cơ sở để phân chia quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các thành viên hợp danh và cổ đông của công ty;

Đặc biệt, theo Đạo luật Công ty 2020, đối tác phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty lên đến vốn cổ phần của công ty. Các thành viên hợp danh và cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi  số vốn đã góp vào công ty, trừ một số trường hợp được quy định trong Luật Công ty.

>>>>>>>>>Xem thêm dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ, chuyên nghiệp, uy tín tại Uydanh.vn

Là một trong những căn cứ để xác định điều kiện kinh doanh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

Vốn điều lệ là viết tắt của việc lưu giữ tài sản của công ty với khách hàng và đối tác. Vốn cổ phần càng cao thì sự tin tưởng của khách hàng và đối tác đối với công ty càng lớn.

vốn điều lệ tối thiểu

Hình 3: Một số ví dụ về vốn pháp định của các ngành  kinh doanh có điều kiện;

Ngoài ra, số vốn đăng ký còn phải căn cứ vào công ty sản xuất, xây dựng hay kinh doanh, cung cấp dịch vụ… mà lựa chọn một lượng vốn riêng.Bởi vì các công ty tham gia xây dựng và sản xuất  cần rất nhiều vốn  để mua  thiết bị, máy móc, trả lương cho công nhân, v.v. Để tìm hiểu thêm thông tin bạn có thể tham khảo website: uydanh.vn

Related Articles

Back to top button